Paused...
  روانشناسی رشد: نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی

  ۵,۴۰۰ تومان

   

  ۲۷۶

  رقعی

  چاپ ۱

  دیدار
  .نویسنده آیلین آلن,لاین ماروتز,اسماعیل بیابانگرد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۰۰۹
  کد دیویی ۱۵۵.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روانشناسی رشد: نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی

  برای خانواده ها، مراقبت کنندگان کودک و معلمان،آشنایی با مفاهیم اصلی رشد کودک ضروری است. با آین آشنایی رشد کلی و پیشرفت رفتاری هر کودک را می توان هم با چشم اندازی کوتاه مدت و نیز بلندمدت بررسی کرد. این مسیرهای دوگانه کمک می کند تا کودکان، با شیوه هایی رشد و نمو یابند که به بهترین وجه با شخصیت منحصر به فرد آنها تناسب داشته باشد. در کتاب حاضر ضمن بررسی موضوع رشد و عوامل تاثیرگذار بر آن و نیز نقش دوران بارداری، ویژگی ها و توانایی های کودکان در ابعاد جسمانی، حرکتی، ادراکی ـ شناختی، زمانی، فردی، و اجتماعی از زمان بارداری تا پایان ۱۲سالگی بیان شده است. تاکید بر همه ابعاد رشد، تاکید بر نقش و تاثیر بازی بر رشد، هشدارهای مربوط به رشد، سوالاتی برای خودآزمایی، مطالب هر فصل در پایان آن، از ویژگی های کتاب است.

  کتب دیگر انتشارات دیدار
  کتب مرتبط