Paused...
  پیامبر رحمت: مجموعه داستان

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  .نویسنده دنیا احمدبابوری,معصومه علیزاده صدقیانی,سپیده شیخلو
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۳۰۹۵۰۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیامبر رحمت: مجموعه داستان

  معرفی کتاب: کتاب حاضر به روایت داستان های شیرین و خواندنی از پیامبر و اصحابش بیان می کند.

  گزیده ای ازکتاب: یک بار هم نشده بود نمازت قضا شود اما حالا نه می توانستی به مسجد بروی و نه به خانه برگردی. دو ساعتی می شد که همان طور آواره وسط کوچه نشسته بودی و اشک می ریختی. صدای افرادی را از ته کوچه شنیدی اما دیگر هیچ چیز برایت مهم نبود. همان طور بی تفاوت به نشستن ادامه دادی. مردم با نگاه های متعجب و بیخیال از کنارت رد می شدند مثل کسانی که به گدایی خیره شده باشند. اما تو که تقصیری نداشتی. فقط گمشده ای بودی که همه چیز برایش تیره و تار بود. ناگهان صدایی از پشت تو را به خودت آورد: پدر جان پدر جان! سال ها می شد که کسی تو را به این مهربانی صدا نکرده بود.

  کتب دیگر انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  کتب مرتبط