Paused...
  تاب آوری در کودکان: چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟

  ۶,۰۰۰ تومان

   

  ۴۸

  رقعی

  چاپ ۱

  نشر نوشته
  .نویسنده مریم کتانی,نیره آرین فر,احمد عابدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۳۸۶۰۱۷۹
  کد دیویی ۶۱۸.۹۲۸۹۱۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاب آوری در کودکان: چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟

  در کتاب حاضر، مفهوم تاب آوری و روش های آموزش و تقویت آن به زبانی ساده و عملیاتی آورده شده است و همچنین به نقش عوامل فردی و محیطی، حمایتی و خطرساز موثر بر تاب آوری در کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. در این کتاب بیان می شود که تاب آوری، یا توانایی به حالت اول بازگشتن و ادامه دادن زندگی در مواجهه با ناملایمات، موضوع بررسی نظریه پردازان روان شناسی رشد در سال های اخیر در زمینه مقابله افراد در برابر مشکلات و آسیب پذیری آن ها است.

  کتب دیگر انتشارات نشر نوشته
  کتب مرتبط