Paused...
  اضطراب و اجتناب: درمانی یک پارچه برای اضطراب، وحشت زدگی و ترس

  ۲۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۸

  رقعی

  چاپ ۸

  نشر نوشته
  .نویسنده احمد عابدی,رضا جعفری هرندی,مایکل ا. تامپکینز,مائده حسام
  شابک ۹۷۸۶۰۰۳۸۶۱۳۳۶
  کد دیویی ۶۱۶.۸۵۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اضطراب و اجتناب: درمانی یک پارچه برای اضطراب، وحشت زدگی و ترس

  این کتاب برای هرکسی که در حال مبارزه با اضطراب است و روان درمانگرانی که به دنبال رویکردی واحد و اثربخش برای کمک به مراجعان در جهت بهبودی از چنین مشکلاتی ، بدون توجه به شدت اضطراب یا در صورت تشخیص گذاری بدون توجه به هر نوع اختلال اضطرابی خاصی، مفید است. این کتاب بر این فرض متکی است که تمامی اختلال های اضطرابی عوامل مشترکی دارند که موجب تداوم اضطراب و اجتناب شده و این که هر درمان اثربخشی باید آن عوامل مشترک را با آموزش مهارت های رایج مورد هدف قرار دهد.

  کتب دیگر انتشارات نشر نوشته
  کتب مرتبط