Paused...
  12 اصل یاددهی - یادگیری در عمل (راهنمای عملی برای ایجاد پیوند بین تدریس و مغز انسان)

  ۷,۵۰۰ تومان

   

  ۳۶۸

  رقعی

  چاپ ۱

  نشر نوشته
  .نویسنده کارول مک کلینتاک,جوفری کین,رنالته ناملا کین,آرتو کوستار,اصغر نوری امامزاده ای,کارل کلیمک
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۰۰۵۰۰۳
  کد دیویی ۳۷۰.۱۵۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  12 اصل یاددهی - یادگیری در عمل (راهنمای عملی برای ایجاد پیوند بین تدریس و مغز انسان)

  از آن جایی که امروزه علاقه روزافزونی به کاربرد اصول یادگیری در حل مسایل وجود دارد و به تازگی، کوشش های زیادی به عمل آمده تا نشان داده شود که چگونه اصول یادگیری را می توان برای بهبود و جریان آموزش، مورد استفاده قرار داد، نویسندگان این کتاب بر آن شده اند تا با استفاده از یافته های علم عصب شناسی به تبیین رابطه بین اصول یادگیری و رویکردهای مختلف آموزشی و چگونگی کاربرد این اصول جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی بپردازند تا به این وسیله برنامه ریزان، مدیران و معلمان را ترغیب نمایند تا راهبردهای درستی را مورد استفاده قرار دهند. کتاب مشتمل بر شانزده فصل است که هر یک از آن ها در بردارنده اصول و پیشنهادهایی در ارتباط با موضوع یاددهی و یادگیری است که از آن جمله می توان به این موارداشاره کرد: هوشیاری توام با آرامش؛ چگونگی کمک محیط اجتماعی به ایجاد هوشیاری توام با آرامش؛ عواطف و طرح یابی؛ دیدن اجزا و تجربه کل؛ کاربرد، ارزیابی مراحل و تغییرات رشدی در یادگیری؛ جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه در یادگیری؛ و تدریس به دانش آموزان خاص.

  کتب دیگر انتشارات نشر نوشته
  کتب مرتبط