Paused...
  انقلاب ناتمام

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  .نویسنده یعقوب توکلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۱۶۷۴۷
  کد دیویی ۹۶۲.۰۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  انقلاب ناتمام

  مصر سرزمین تحولات بزرگ در عرصه ی اندیشه است و منشأ بسیاری از آرمان ها و باورهای برجسته در عدالت و اخلاق و سیاست. با وجود این، حرکت های اصلاحی در عرصه ی عمل و اجرا ناکامی های بسیاری را در مصر تجربه کرده است. به عبارتی مصر فقط مرکز صدور اندیشه باقی ماند و بس. ما در این نوشتار به بررسی علل و عوامل ناکامی اندیشه ها و آرمان ها و مهم تر از همه خیزش گسترده ی عمومی مردم مصر می پردازیم.

  هنگامی که منازعه بر سر برقراری روابط یا عدم برقراری روابط با مصر به عرصه رسانه ها کشیده شد و جریان های دانشجویی وارد این مباحث شدند، جنبش عدالت خواه دانشجویی نشستی را در محل جنبش واقع در چهارراه کالج خ حافظ برگزار کرد و درست وسط یک فضای معارض با برقراری روابط با مصر نگارنده وارد گفت و گو با دانشجویان شد.آنچه پیش رو داریم حاصل گفتاری از نشستی با حضور دانشجویان جنبش عدالت خواه و البته تنی از مسئولان و کارشناسان مسائل ایران و مصر در سال 1387، زمانی که هنوز تحولات در منطقه پیش درآمد سیاسی یا اجتماعی نداشت، است...

  کتب دیگر یعقوب توکلی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط